Jak vytvořit segmenty

Segmentace vašeho emailového seznamu je pokročilá marketingová technika, kterou důrazně doporučujeme. Základní myšlenkou je vytvoření pod skupin kontaktů, které sdílejí určité společné rysy (věkové rozpětí, datum přihlášení, poslední kliknutí na předchozí newsletter …) pro přípravu na míru šitých newsletterů právě to takto definované skupiny.

Profesionální marketing je právě o přizpůsobení nabídek: dávno jsou pryč časy, kdy lidé vychrlili hromadnou zprávu na velký počet adres, jen tak od pasu a bez míření. Naopak, Emailchef si velmi cení vašich strategií, založených na detailní znalosti vaší uživatelské báze. Z tohoto pohledu, je segmentace jednou z nejdůležitějších taktik.

Nejprve si vyberte seznam a klikněte na „Segmenty“:

Jak vytvořit segmenty

Klikněte na „Nový“ a vložte základní popis nového segmentu: jméno a popis. Pak pokračujte na následující stránku.

Jak vytvořit segmenty

Jak vytvořit segmenty

Zde můžete specifikovat podmínky, které musí všechny emaily ze seznamu respektovat. Můžete využít následující výchozí podmínky:

  • email
  • jméno
  • příjmení
  • datum přihlášení
  • typ přihlášení
  • datum posledního otevření
  • datum posledního kliknutí
  • otevření zprávy
  • kliknutí na zprávu

s logickými operátory nebo variabilními výrazy jako „je“, „není“, „je prázdný“, „začíná na“ atd.

Můžete vybrat segment, který bude sedět na všechny nebo žádné podmínky, samozřejmě můžete přidat několik podmínek (spojených výrazem „and“ nebo „or“).

V následujícím příkladu vytváříme segment ze všech kontaktů, kteří se přihlásili před 07.01.2020, a těch, kteří naposledy otevřeli newsletter před 03.02.2020:

Jak vytvořit segmenty

Výsledný segment se může zobrazit nebo jej můžete exportovat jako JSON nebo CSV soubor, nebo klonovat jako kopii uchovanou na stejné stránce Segmentů.

Jak vytvořit segmenty

Je důležité porozumět, že segmentování je mocný nástroj pro vytváření vysoce profilovaných kampaní, ale musí se použít opatrně. Proč opatrně? Vytvoření segmentu je užitečné jen v té chvíli, když máte na mysli, jaký druh emailu budete odesílat, a proč právě těm kontaktům.

Typickým příkladem je remarketingová kampaň. Zvolíte všechny kontakty, kteří otevřeli, ale nekliknuli na poslední newsletter, a odešlete jim stejný email s malou pobídkou, a předmětem, který to zdůrazňuje.

Znovu: je neomezené množství možností pro segmenty a cílení vašich nabídek: ale všechny začínají důkladným studiem vašich zákazníků a jejich požadavků.

Přečtěte si naše nejnovější články.