Anti-Spam Politika

My jsme si vědomi naší zodpovědnosti a sdílíme obavy ohledně ochrany osobních údajů lidí na internetu. Jsme energicky proti jakýmkoli nevyžádaným emailům (spamu).
Emailchef nedovoluje nikomu, aby používal jeho služeb pro účely zasílání spamu. Pokud rozpoznáme spamery, pak jim naše služby okamžitě ukončíme. Pokud stávající Emailchef zákazník používá naše služby ke spamování, jeho služba bude okamžitě ukončena bez vrácení peněz.
Pokud příjemce zavolá do naší kanceláře a požádá o manuální odstranění ze seznamu našeho zákazníka, pak jej z toho seznamu odstraníme.

Jsou tři způsoby, jak může zákazník porušit Anti-Spam pravidla:
1. Posíláním spamu.
2. Neodpovídáním na šetření Emailchef pracovníka ohledně zdroje určitého seznamu kontaktů nebo emailové adresy.
3. Zasíláním emailů na příjemce, co se již dříve odhlásili ze zasílání emailů.

Emailchef se může sám rozhodnout, jestli zákazník spamuje. Je několik faktorů, které Emailchef používá k jejich určení. Jsou to např.: stížnosti zaslané úřadům, reporty SpamCop, stížnosti zaslané kterémukoli z distributorů produktu Emailchef, a vyhodnocováním statistik zákazníků a adres příjemců. Všechna rozhodnutí od Emailchef zaměstnanců týkající se naší služby jsou konečná.

Více informací o spamu

Definice spamu
Spam je nevyžádaný email poslaný v hromadné dávce. Jakákoli nabídka, informace nebo prosba, poslaná nějaké osobě emailem bez jejího předchozího souhlasu, kde neexistuje předchozí vztah mezi odesílatelem a příjemcem, je
spam.

Příklady spamu
1. Každá emailová zpráva poslaná příjemci, který se dříve přihlásil k odebírání newsletterů, produktových informací nebo jiných hromadných emailů, ale později se odhlásil, nechtíc dále odebírat další emaily, to je spam.
2. Jakákoli emailová zpráva poslaná uživatelům bez jakéhokoli předchozího vztahu s organizací nebo s přijímáním emailů nesouhlasili, i toto je spam.
3. Jakákoli hromadná emailová kampaň, která je poslaná osobě bez možnosti dané osoby se ze seznamu odhlásit nebo požádat o nezasílání dalších zpráv, toto je spam.
4. Jakákoli emailová zpráva, která nemá uvedenu pravou emailovou adresu v kolonce odesílatel zprávy … je spam.
5. Jakákoli emailová zpráva, která obsahuje škodlivé nebo zavádějící informace v hlavičce zprávy, předmětu nebo samotném těle zprávy, je spam.
6. Každý email, který slibuje snadný výdělek z domova ($1000 za týden) … je spam.
7. Každá emailová zpráva, která podporuje stránky pro dospělé je spam, pokud si je uživatel nevyžádal přímo u dané společnosti.
8. Jakákoli emailová zpráva, která obsahuje “ADV:”, “ADV ADLT:”, nebo “ADV ADULT” v předmětu zprávy je spam.
9. Každá zpráva odeslaná na emailové adresy, které byly získány vykopírováním z webových stránek, zpráv, nebo jiných oblastí internetu, je spam.
10. Každá zpráva odeslaná na emailové adresy, které byly sebrány pomocí tzv. “email appending”, také známého jako e-pending, je spam. E-pending je praxe, při které se spojuj databáze informací o zákaznících, které neobsahují emailové adresy, s databází třetí strany plnou emailových adres ve snaze propojit emailové adresy k původním informacím uživatelů a jejich adresám.

Co není Spam
1. Emailová zpráva NENÍ spam, pokud příjemce jakýmkoli způsobem požádal o zaslání emailu od odesílatele nebo jeho organizace.
2. Kdykoli pošle organizace emailovou zprávu komukoli ze svých zákazníků s prosbou o schválení budoucích hromadných zpráv. Není to spam, pokud organizace nabídne zákazníkovi odhlásit se z budoucích zpráv a zákazník se již dříve neodhlásil.
3. Emailová zpráva NENÍ spam, když je odeslána příjemci, který s přijímáním informací a nabídek od partnerské organizace souhlasil (a je tam jasně uvedená možnost odhlášení).
Každý zákazník, který rozesílá spam je v rozporu s touto Anti-spam politikou.

Proces odpovědi na stížnost

Jak jednáme se stížnostmi
I přes skutečnost, že zákazník nemusí rozesílat spam, můžeme obdržet stížnosti od jeho příjemců. Je politikou firmy Emailchef odpovídat individuálně na každou stížnost tak, aby se stěžovatel mohl spolehnout, že jeho adresa nebude zneužita, prodána, pronajata nebo jinak nekale vložena na zákazníkův seznam. Náš team provádí následující kroky pokaždé, když obdržíme stížnost:
1. Kontaktuje manažera emailového účtu s požadavkem na oficiální vysvětlení (tzv. Emailchef Abuse Inquiry). Tato žádost požaduje po zákazníkovi, aby potvrdil zdroj emailové adresy obecně, a také poskytnout všechny potřebné a specifické informace vztahující se k dané emailové adrese. Zákazníci by měli odpovědět do 2 pracovních dnů od doručení žádosti od společnosti Emailchef. Pokud tak neučiní v dané lhůtě, je to porušení Anti-spam politiky. Zákazník nesmí kontaktovat stěžovatele bez svolení našeho teamu pro zneužití.
2. Emailchef team pro zneužití zváží odpověď zákazníka a celou stížnost a posoudí, zda je nebo není zákazník v souladu s Anti-spam politikou.
3. Emailchef odpoví stěžovatelovi. Ve chvíli, kdy byl zákazník v souladu s A-s politikou, Emailchef odpoví stěžovateli informací, jak se přihlásil k odběru hromadných emailů a ujistí jej, že byla jeho adresa odhlášena z dalších zpráv v budoucnu. Odpověď je zaslána i zákazníkovi jako skrytá kopie.
4. Pokud je zákazník přistižen, že porušuje pravidla této politiky, dostane Spam odhalující odpověď se specifickými informacemi k porušení pravidel.

Proč odpovídáme jednotlivě na každou stížnost?
Musíme se ujistit, že sloužíme našim zákazníkům tak dobře, jak je to jen možné. Správná odpověď na spam stížnosti je základem pro udržení naší reputace u emailových poskytovatelů po celém světě. Pokud je Emailchef používán k rozesílání spamu nebo pokud nezareagujeme na stížnosti a neinformuje stěžovatele, kdy se zapsali na příjem emailů, riskujeme naši reputaci u ISP poskytovatelů po celém světě a to že nám zablokují servery.
Jsme zde, abychom maximalizovali efektivitu mailingů našich zákazníků, vyučovali je nejlepším emailovým praktikám a pomáhali vyhnout se spamovým stížnostem.

Povinné součásti každého hromadného emailu
Pokud je Emailchef použitý pro hromadnou emailovou kampaň v protikladu k transakčnímu emailu pro jednoho příjemce, musí zpráva obsahovat:
1. Informace o tom, jak se příjemce dostal na seznam
2. Mechanismus pro odhlášení, jako např. odkaz pro odhlášení (pro HTML zprávy) nebo instrukce pro odpověď na email společně s předmětem “odhlásit” (pro pouze textové zprávy)
3. Poštovní adresu odesílatele
Pokud byste se chtěli ohledně anti spam politiky na něco zeptat nebo reportovat spam aktivitu nějakého z našich uživatelů, kontaktujte prosím náš team na adrese:

Delivery Tech Corp.
4411 Morena Blvd #230
San Diego, CA 92117
Email to: abuse AT Emailchef.com

Přečtěte si naše nejnovější články.