Glosář

A/B testování: nejpoužívanější formou testování pro newslettery a hromadné emaily. Zahrnuje výběr sekce databáze (seznamu kontaktů), a rozdělení této sekce na skupinu A, a skupinu B a odeslat dvě různé verze emailu na každou z nich. To umožňuje přesně posoudit efektivnost každé ze zpráv. Je to také známo jako split testování.

Autorespondér: událostí spuštěný email. Například, speciální zpráva pro příjemce, který má narozeniny nebo uvítací email po novém přihlášení.

Nejlepší praktiky: jednoduše řečeno, praktiky nebo techniky předurčené pro nejlepší výsledky ve specifické oblasti. Nejlepší praktiky email marketingu se orientují na uživatelskou transparentnost, soustředící se na přípravu a obsah emailů a přitažlivost předmětu atd.

Black list: seznam emailových adres nebo IP adres, které jsou považovány za spamové odesílatele a proto jsou blokovány příchozím serverem.

Opuštění: akce rychlého opuštění webové stránky (nebo emailu) bez toho, aby tam udělal jakoukoli aktivitu. Míra opuštění je procentem zjištěných opuštění.

Nedoručené emaily: emaily, které se vrátí odesílateli jako nedoručené. Rozdělují se obvykle na měkké (dočasná neschopnost doručení např. kvůli přesahu kapacity emailové schránky uživatele nebo připomenutí mimo kancelář) a tvrdé (nedoručené emaily a již nebudou, např. díky neexistující adrese).

Akční pobídka: pozvání v emailu nebo webová stránka pro uskutečnění určité akce, která má vést ke konverzi. Akční pobídka se obvykle podporují nějakým typem pěkné grafiky, aby podpořili uživatele k dané akci, např. tlačítko na kliknutí nebo banner s kontrastními barvami.

Proklik: kliknutí na odkaz, který je obsažený v odeslaném emailu. Míra prokliku je procento prokliků z celkového počtu doručených emailů.

Klient: software, který umožňuje uživatelům číst a psát jejich emaily, jako např. Microsoft Outlook.

Konverze: technický termín, který popisuje dokončení procesu příjemcem podle specifických představ odesílatele. Jsou různé typy konverzí, jako nákup produktu, přihlášení k odebírání newsletteru, nebo jen navštívení webové stránky po delší než specifikovanou dobu.

DEM: akronym pro Direct Email Marketing (Přímý email marketing), reprezentuje rozesílání emailů pro reklamní a komerční účely, stejně jako emaily samotné.

Doručitelnost: schopnost odesílatele úspěšně doručit odeslané emaily, bez blokace od ISP filtrů nebo skončení ve spamu.

Trychtýř: indikuje nutnou cestu a kroky, které vedou jednoduchou návštěvu v konverzi.

KPI: akronym pro Key Performance Indicators (Klíčové indikátory produkce), které reprezentují parametry užívané pro ohodnocení produkce emailové kampaně nebo (obecněji) business proces.

IP: znamená Internet Protocol, fixní číslo, které identifikuje zařízení připojené k internetu

Imprese: jednoduché zobrazení jakékoli webové stránky, stejně jako HTML emailů.

Politika ochrany osobních údajů: text, který vysvětluje, jak všechny data dodaná zákazníky (při registraci na webu nebo k newsletteru) budou dále zpracována.

Vstupní stránka: stránka na vašem webu, kam se přesměrují kliky z DEM – a kde by se finálně měli uživatelé finálně konvertovat.

Lead: potenciální zákazník, který má být „aktivován“ cíleným email marketingem.

Míra otevření: procento otevřených emailů z celkového počtu doručených. Přestože se jedná o velmi důležitý indikátor, je dobré jej nepřeceňovat: více otevřených emailů ještě neznamená automaticky spuštění akce neb konverzi.

Jednoduché přihlášení: všechny činnosti, které uživatelé udělají, aby se zapsali na odběr newsletteru, dodají svoji emailovou adresu a tak dají odesílateli svůj souhlas s použitím. Dvojité potvrzení přihlášení požaduje od uživatele, aby dal svůj souhlas dvakrát – obvykle skrze transakční email s odkazem na kliknutí – proto, aby mohli dokončit přihlášení.

Phishing: jistá forma emailového spamu, s cílem ukrást osobní údaje příjemce uložených na jeho počítači, jako čísla kreditních karet, hesla, identifikační kódy, atd.

Registrační formulář: webová stránka, která umožňuje uživatelům přihlásit se k odběru newsletteru. Ať už jde o jednoduché přihlášení nebo dvojité.

Rendrování: způsob, jakým se zobrazují emailové zprávy. Tento termín také zahrnuje techniky odesílatele, směřující k nejlepšímu souladu mezi vizuálním zobrazením a originálním formátem.

ROI: znamená Return On Investment (návratnost investic), je vztahem mezi obratem a investicí. Je to nejjednodušší způsob, jak měřit ekonomickou profitabilitu činnosti.

SMTP: akronym pro Simple Mail Transfer Protocol. Jedná se o protokol, který slouží jako pošťák, přesměrovává technicky všechny emailové zprávy od odesílatele po příchozí servery.

Spam: v nejširším pojetí se jedná o jakýkoli typ nevyžádané emailové zprávy. Spamové zprávy jsou také známy jako junk emaily nebo unsolicited bulk email (UBE, nevyžádaný hromadný email).

Předmět: pole, do kterého se píše předmět emailu.

Transakční emaily: servisní emaily, které byl vytvořeny, aby potvrdili různé typy funkčních akcí nebo odeslaných dat s nekomerčními úmysly nebo jednoduše pro informační účely. Obvykle jsou spuštěny specifickou událostí, jako např. přihlášení.

Odhlášení: proces zrušení přihlášení z odebírání newsletteru – známé také jako opt-out. Emailová adresa příjemce je odstraněna z databáze odesílatele.

Bílá listina (white list): databáze obsahující emailové adresy, jejichž vlastníci souhlasili se zasíláním marketingových zpráv.

Přečtěte si naše nejnovější články.