Rječnik pojmova

A/B testiranje (eng.: A/B testing): je najčešći oblik testiranja e-biltena (newslettera) i masovnih e-mailova. Uključuje odabir dijela kontakata sa vaše liste, tj. baze podataka, koje podjelite u grupe A i B. Na svaku od grupa pošaljete dvije različite verzije e-mail. Ovaj test vam omogućuje da se precizno procijenite učinkovitost svake poruke. Također se koristi i naziv: razdvojeno testiranje (eng.: split testing).

Automatski odgovor (eng.: Autoresponder): je e-mail koji će biti automatski poslan kontaktu uslijed nekog događaja. Na primjer, posvećena poruka kada jedan od vaših pretplatnika ima rođendan ili e-mail dobrodošlice nakon nove pretplate.

Bijela lista (eng.: White list): predstavlja bazu podataka koja sadrži e-mail adrese čiji vlasnici su pristali primati marketinške poruke.

Crna lista (eng.: Black list): je popis e-mail adresa, domena ili IP adresa koje imaju lošu reputaciju. To mogu biti pošiljatelji neželjenih e-mailova (spamova) ili IP adrese sa kojih obično dolaze nepoželjni sadržaji koje drugi poslužitelji (serveri) blokiraju.

DEM: je akronim za “Direct E-mail Marketing“, tj. Izravni E-mail Marketing , što predstavlja slanje e-mailova poznatim primaocima, i uz njihovo dopuštenje, s ciljem oglašavanja ili u komercijalne svrhe.

Dojam (eng.: Impression): predstavlja pojedinačni prikaz bilo koje vrste web stranice, kao i HTML e-mailova.

IP: znači “Internet Protocol“, tj. Internet Protokol. To je fiksni broj koji identificira određeni uređaj spojen na internet.

Iscrtavanje (eng.: Rendering): je način na koji se e-mail poruke prikazuju. Naime, ovaj izraz također uključuje tehnike koje koristi pošiljatelj s ciljem da prikaz e-maila koje zaprimi korisnik vizualno najbolje odgovara izvornom obliku.

Isporučivost (eng.: Deliverability): je sposobnost pošiljatelja da uspješno isporuči poslani e-mail, bez da taj e-mail bude blokiran od strane ISP filtera ili da završi kao neželjena pošta.

Klijent (eng.: Client): je program koji omogućuje korisnicima da primaju, šalju, čitataju ili pišu e-mailove. Primjer klijenta je Microsoft Outlook, Thunderbird, i dr.

Klik-kroz (eng.: Click-through): se odnosi na radnju klikanja na poveznicu koja se nalazi unutar poslatog e-maila. Stopa klik-kroz je postotak takvih klikova u odnosu na ukupni broj isporučenih e-mailova.

Konverzija (eng.: Conversion): je tehnički termin koji opisuje uspješan završetak procesa od strane primatelja prema specifičnim ciljevima pošiljatelja. Postoje različite vrste konverzija, poput kupnje proizvoda, prijave na newsletter, ili čak posjeta web stranici koja traje duže od određenog vremena.

KPI: je akronim za “Key Performance Indicators“, tj. Key Ključni Pokazatelji. U e-mail marketingu oni predstavljaju ključne parametre koji se koriste za procjenu učinka e-mail kampanji ili (više općenito) poslovnog procesa.

Krađa identiteta (eng. Phishing): je poseban oblik neželjenog e-maila (spama), s ciljem da se primateljima ukradu privatne informacije pohranjene na računalu, kao što su brojevi kreditnih kartica, zaporke, identifikacijske oznake, itd.

Lijevak (eng.: Funnel): tj. crtež u formi lijevka koji prikazuje koji je potreban proći proces da jedna obična posjeta postane konverzija.

Najbolja praksa (eng.: Best practice): općenito govoreći, radi se o osmišljenoj praksi ili tehnici koja treba donesti najbolje rezultate u određenom području. Najbolje prakse u e-mail marketingu uvelike se odnose na transparentnost koja se nudi korisniku, obraćajući posebnu pozornost na oblik i sadržaj e-mailova i konciznost predmeta e-maila, i itd.

Obrazac za prijavu (eng. Registration form): je web stranica koja omogućuje korisnicima da se pretplatite na e-bilten (newsletter). Takva pretplata može biti pojednostvaljena (single opt-in) ili dvostruka (double opt-in), tj. sa potvrdom date e-mail adrese.

Odbijanje (eng.: Bounce): je postupak brzog napuštanja web stranice (ili e-maila), bez da je obavljena bilo kakva aktivnost. Stopa odbijanja (ili stopa napuštanja) se izražava kao postotak takvih radnji.

Odbijeni e-mailovi (eng.: Bounced emails): su e-mailovi koje se vraćaju pošiljatelju, pošto nisu mogli biti isporučeni. Mogu se razlikovati dva tipa: privremeno odbijeni e-mail (eng.: soft bounces) tj. nesposobnost da se privremeno isporuči e-mail usljed nekog privremenog problema, kao poput sandučić primatelja je pun ili je uključen automatrski odgovor “izvan-ureda”; i drugi tip je trajno odbijeni e-mail (eng.: Hard bounces) tj. e-mailovi koji sigurno neće biti dostavljeni, npr. zbog neispravne ili nepostojeće e-mail adrese.

Odjava (eng.: Unsubscribe): je proces otkazivanja nečije pretplate na e-bilten (newsletter) – također poznat kao otkazivanje (Opt-out). Primatelj nakon toga prestane primati bilo kakve poruke od strane određenog pošiljatelja i njegova e-mail adresa se ukloni iz baze podataka pošiljatelja.

Odredišna stranica (eng. Landing page): predstavlja određenu stranicu unutar vaše web-stranice na koju će biti usmjereni svi oni koji kliknu na DEM – i gdje se očekuje konačna konverzija.

Potencijalni ili mogući (klijent) (eng. Lead): se smatra potencijalni kupac kojeg treba “aktivirati” putem ciljanog marketinškog pristupa.

Poziv na akciju (eng.: Call to action): se odnosi na “poziv” unutar e-maila ili web-stranice sa ciljem da korisnik obavi određenu radnju koja bi trebala dovesti do konverzije. Poziv za akciju se najčešće ističe putem privlačne grafike i kontarsnih boja kako bi korisnik bio potaknut da poduzmu željene radnje, tj. to može biti gumb ili transparent koji korisnik treba kliknuti.

Pravila o zaštiti privatnosti (eng.: Privacy policy): je tekst u kojem se objašnjava kako će se postupati sa svim podacima navedenim od strane kupaca (prilikom prijave ma web stranici ili e-biltena, tj. newslettera).

Predmet (eng.: Subject line) je polje gdje se upisuje predmet ili naslov e-maila.

Pristanak (eng.: Opt-in): se smatra svaka radnja koju korisnici obavljaju kako bi se pretplatili na e-bilten (newsletter), dajući pritom svoju e-mail adresu i svoj pristanak da njegovi podaci mogu biti korišteni u tu svrhu. Proces dvostruke registracije (eng.: double opt-in) ili registracija sa potvrdom e-mail adrese zahtijeva od korisnika da daju svoj pristanak dva puta – obično putem transakcijskog e-maila u kojem se nalazi poveznica za klikanje kao potvrda ispravne e-mail adrese, a sve sa svrhom kako bi dovršili proces pretplate.

ROI: je akronim za “Return On Investment” što znači “Povrat ulaganja“, a predstavlja odnos između prometa i ulaganja. Ukratko, najjednostavniji način za mjerenje ekonomske isplativosti neke ekonomske operacije.

SMTP: je akronim za “Simple Mail Transfer Protocol” što bi u doslovnom prijevodu značilo: jednostavan protokol za prijenos pošte. To je protokol koji djeluje kao poštar, tehnički prenoseći sve e-mail poruke od pošiljatelja do poslužitelja dolaznih e-mailova (eng.: incoming servers).

Spam ili neželjena pošta: (spam je engleska riječ koja se je ustalila u opisu ovog fenomena) u najširem smislu se odnosi na bilo koju vrstu masovnih e-mailova koje zaprimi primatelj, a da prethodno nije dao svoju suglasnost. Spam poruke su također poznate kao bezvrijedni e-mailovi (junk email) ili kao neželjeni masovni e-mailovi (UBE).

Stopa Otvaranja (eng.: Open rate): je odnos otvorenih e-mailova i ukupnog broja isporučene pošte izražen u postocima. Iako je vrlo važan pokazatelj, obično s preporučuje ne davati pretjeranu važnost ovom parametru, tj. samo otvaranje e-maila automatski ne povlači za sobom i konverziju ili neku drugu željenu akciju.

Transakcijski e-mailovi (eng.: Transactional emails): su tip e-mail usluge koja isključivo služi u svrhu da klijenti potvrde određene funkcionalne radnje ili putem kojih se klijentu šalju podaci ili informacije koji nisu komercijalne prirode. Oni se uglavnom automatski šalju, a pokreće ih određeni izvršeni događaj od strane klijenta, npr. zahtjev za pretplatom, obavljena kupnja, i dr.

Pročitajte naše najnovije članke