Detaily měření

V každém přehledu reportu vám ukážeme, jak si vaše kampaň vede ve všech důležitých datech, která jsou:

  • Celkový počet příjemců: počet kontaktů v seznamu, na které byla kampaň poslána.
  • Celkový počet odeslaných: Počet emailů úspěšně odeslaných platformou Emailchef .
  • Jedinečné otevření: Kolik lidí otevřelo váš email po doručení. Několikanásobná otevření se nepočítají.
  • Jedinečné neotevřené: Kolik lidí neotevřelo váš email po doručení.
  • Jedinečná kliknutí: kolikrát bylo kliknuto na jednotlivé odkazy v emailu. Několikanásobná kliknutí se nepočítají.
  • Počet odhlášení: Kolik lidí požádalo, aby již nedostávali vaše emaily.
  • Stížnosti: Stížnost se objeví pokaždé, když někdo z vašich příjemců označí váš email jako spam (přesune jej do spamového koše).
  • Dočasně zpožděné: celkový počet emailů, které nemohli být dočasně doručeny zamýšleným příjemcům (např. kvůli automatické odpovědi Mimo kancelář, nebo kvůli dočasným problémům serveru). Systém se pokouší takové zprávy posílat několik dní; a poté, pokud nemohli být opravdu doručené, pak jsou přesunuty do složky nedoručené. Proto je to stále živý a aktuální report.
  • Nedoručené: Celkový počet zpráv, které nemohli být doručeny zamýšleným příjemcům. Systém rozlišuje mezi měkkými nedoručeními (podobné adresám přicházejícím z dočasně zpožděné databáze, a nyní trvale nedoručených) a tvrdých nedoručení (způsobených trvalou chybou, jako např. chybou v adrese nebo neexistující adresou). Všimněte si prosím, že Emailchef bude pokračovat v odesílání kampaně na tyto adresy několik dní; poté jakmile nemohou být doručené, tento počet kontaktů se ukáže v celkovém součtu složky „Nedoručené“.

Zde je příklad vzhledu grafů:

Detaily měření

A zde je kampaň v detailu:

Detaily měření

Přečtěte si naše nejnovější články.