Přidejte další adresy odesílatele

Na stránce nastavení, pod sekcí „Potvrzení odesílatelé“, můžete přidat další emailové adresy, z kterých můžete posílat vaše newslettery.

Přidejte další adresy odesílatele

Jedna je vždy vybrána jako výchozí, ale kdykoli editujete kampaň, máte možnost to změnit. Pamatujte, že každá nová adresa musí být ověřená: na přidanou adresu dostanete potvrzující zprávu s odkazem na kliknutí.