Jak přidat kontakty

Na stránce správy seznamů, klikněte na „Importované seznamy“; dostanete se na tuto stránku:

Jak přidat kontakty

Jak je již zvýrazněno v možnostech, jsou 3 metody jak přidat kontakty na váš seznam; pojďme se na ně podívat jeden po druhém.

1. Nejprve je můžete nahrát ze souboru nebo z externího URL. Můžete použít XLS, XLSX, ODS a CSV soubory (nebo čárkou oddělené hodnoty v TXT souboru). Všimněte si prosím, že můžete využít výhod tabulkových struktur k přidání několika popisných polí: například emaily (sloupec 1), jméno (sloupec 2), příjmení (sloupec 3).
Jakmile to máte hotové, klikněte na zelené tlačítko „Importovat“ na pravo: Emailchef se postará o zbytek. Jakmile se dokončí nahrávání, budete přesměrováni na novou stránku:

Jak přidat kontakty

Zde můžete zkontrolovat shodu mezi sloupci z vašeho souboru a poli v seznamu. V příkladu výše jsme nahráli seznam jen se třemi kontakty, kde první pole je emailová adresa, druhé jméno a třetí příjmení. Všimněte si, že Emailchef bude automaticky ignorovat všechny duplicity a neimportuje je.

Můžete také vytvořit nové pole na této stránce; klikněte na rozbalovací menu a klikněte na „Vytvořit nové pole“, pak nastavte jeho detaily ve vyskakovacím okně:

Jak přidat kontakty

V příkladu výše jsme definovali pole „Jméno“ a „Příjmení“. Zástupná pole jsou generován automaticky.

2. Můžete přidat své kontakty ručně, jeden po druhém, po staru. Zde je jediným povinným polem „email“, ale můžete přidat až 4 další popisná pole.

Jak přidat kontakty

3. Finally, you can add your contacts manually, one by one, old style. Here the only mandatory field is “email”, but you can add up to 4 other descriptive fields:

Jak přidat kontakty

Můžete také přidat další detaily oddělené čárkou jako v příkladu uvedeného v boxu; to nám pomůže spojit hodnoty s uživatelskými poli v seznamu v dalším kroku.

Přečtěte si naše nejnovější články.