Dokončete a aktivujte autorespondér

Stále na stejné stránce, můžete si jako další vybrat, pro který seznam chcete kampaň s autorespondérem poslat. Pamatujte, že email bude poslán jen na adresy, které se shodují s adresami ve vybraném seznamu a danou podmínku.

Poté, co si vyberete se seznam, pouze klikněte na DOKONČIT. Vložte předmět pro svoji kampaň s autorespondérům, klikněte na UKÁZAT UKÁZKU EMAILU a AKTIVOVAT, a vyberte adresu odesílatele. Můžete se i vrátit k předchozím krokům a změnit jakákoli nastavení nebo změnit obsah nebo si uložit rozpracovaný koncept a pokračovat později. Jakmile vše vypadá dobře, pouze klikněte na AKTIVOVAT.

Dokončete a aktivujte autorespondér

Váš autorespondér bude okamžitě aktivován.

Můžete monitorovat jeho status z hlavní stránky autorespondéru, kde můžete také najít seznam kampaní s autorespondérům.

Prosím všimněte si, že můžete aktivovat a deaktivovat svůj autorespondér kdykoli chcete.

Prosím aktivujte autorespondér, navštivte stránku s autorespondéry, klikněte na „OFF“ ikonu v seznamu. Klikněte ANO ve vyskakovacím okně a ikona se změní na „ON“.

Pro deaktivaci vašeho autorespondéru, jen klikněte na „ON“ ikonu a vyberte „ANO“ ve vyskakovacím okně. Ikona se změní na „OFF“.

Dokončete a aktivujte autorespondér

Pokud si přejete použít stejný autorespondér pro jinou kampaň, můžete přeskočit celý proces a ušetřit čas. Pouze klikněte na „Klonovat“ ikonu a váš autorespondér bude automaticky duplikován. V tomto bodě, jen klikněte na jméno autorespondéru a udělejte všechny požadované změny.

Pokud potřebujete autorespondér vymazat ze seznamu, jen klikněte na symbol „X“ (první ikona napravo) hned vedle autorespondéru, který chcete vymazat.

Přečtěte si naše nejnovější články.