Nadzorna ploča Emailchef-a

Nadzorna ploča ili početna strana platforme Emailchef je organizirana u jednostavnim i preglednim blokovima putem kojih možete direktno pristupiti pojedinim funkcijama:

 

U jednom bloku smo objedinili tri glavne usluge: upravljanje listama, izrada i slanje e-mailova, te statistike i izvješća o pojedinoj kampanji.

U ostalim blokovima imate pristup i osnovni uvid u stanje vašeg korisničkog računa, pristup izradama e-obrazaca, izradama novih kampanji kao i pristup nacrtima kampanji koje trebaju biti dovršene ili uvid u statistiku odaslanih kampanji.

Nadzornu ploču je moguće u cijelosti prilagoditi. Svaki od blokova je moguće ukloniti i naknadno ponovo prikazati (pomoću male ikone s desne strane) ili im možete izmijeniti poredak jednostavnim sistemom “pomakni-i-ispusti”.

Pročitajte naše najnovije članke