Registracija u suglasnosti s CAN-SPAM Aktom

Platformu Emailchef možete koristiti samo u skladu s CAN-SPAM Aktom: taj Akt definira “Nacionalne standarde za slanje promotivnih e-mailova” u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tim Aktom se predviđa dodavanje ispravne i važeće poštanske adrese koji će biti prikazana unutar svakog e-maila (e-biltena, tj. newslettera) – obično se nalazi u podnožju poruke. Ova informacija je tražena u trenutku vaše registracije na Emailchef.

Pročitajte naše najnovije članke