Automatizacija e-mail marketinga

Automatizacija e-mail marketinga

OVA ZNAČAJKA JE DOSTUPNA SAMO ZA PLANOVE NA PLAĆANJE

Upotrebom automatskih odgovora i transakcijskih e-mailova možete u isto vrijeme uvelike pojednostaviti i povećati efikasnost vaših e-mail marketing kampanji.

Emailchef omogućuje postavljanje automatskog slanja e-mailova uslijed izvršenja nekog određenog uvjeta, tj. radnje ili događaja.

Nakon što izradite e-mail ili e-bilten (newsletter), na isti način kao i za svaku drugu kampanju, možete mu zadati uvjet pod kojim će taj e-mail biti poslan.

Zadani uvjeti za slanje automatske poruke mogu biti:

  • pristigla nova pretplata
  • datum neke godišnjice korisnika (npr. rođendan pretplatnika, godišnjica pretplate,…)
  • uslijed nedovršene kupnje (ako imate e-commerce i integrirali ste ga sa Emailchef-om)
  • nakon što primalac klikne na bilo koju poveznicu e-maila neke kampanje
  • određena poveznica unutar neke kampanje je kliknuta
  • nakon što primalac klikne na bilo koju poveznicu e-maila bilo koje kampanje
  • kontakt postane dio neke određene segment liste
  • otvaranje e-maila neke od kampanji
  • i drugo

Zatim sve što trebate učiniti je odabrati listu primatelja koji će primiti taj e-mail, i namjestili vrijeme slanja, tj. da li želite da e-mail bude odmah poslan nakon što se uvjet dogodi ili poslati ga nakon nekoliko dana ili sati. Posljednji detalji su identični kao i za svaki standardni e-bilten (newsletter).

Nakon što konfigurirate automatski odgovor Emailchef će voditi brigu o cijelom procesu isporuke. Kada se dogodi određeni uvjet, naša platforma će poslati e-mail i odmah davati izvješća. S vaše strane nemate više potrebe za dodatnim provjerama.

Pročitajte naše najnovije članke