Služba pro transakční emaily

Služba transakčních emailů je webová aplikace, která umožňuje transakční emaily – např. individuální zprávy spuštěné určitou událostí (ať ze strany uživatele – jako přihlášení nebo kliknutí – nebo zamýšleno marketingovým pracovníkem – např. opakující se událost, jako uživatelovi narozeniny.

Dobré příklady transakčních emailů jsou potvrzovací zprávy, účtenky nákupů, děkovné emaily, autorespondéry, hlášení chyb atd. Zásadním detailem zde je, že tyto emaily jsou automatizované: jsou automaticky generované službou, vždy když se naplní daná událost. A to je i důvod, proč mají obecně nejvyšší míru otevření mezi všemi způsoby přímého marketingu.

Přestože byl primárně stvořen na posílání klasických hromadných emailů, eMailChef zajišťuje také efektivní službu pro transakční emaily. Jeho systém autorespondéru garantuje možnost okamžitě odesílat automatizované a transakční zprávy, zjednodušuje v mnohém správu celého procesu.

Můžete je nastavit na mnoho různých spouštěcích událostí, jako např. výročí, přihlášení, poslední klik ve vybrané kampani (pro přípravu např. remarketingové kampaně) atd. eMailChef s postará o zbytek, zajišťujíc rychlé a efektivní doručení transakčních emailů. Samozřejmě, že všechny automatizované emaily mohou být sledovány a analyzovány a v případě potřeby upraveny pro zlepšení konverze.

Přečtěte si naše nejnovější články.