Hlavní Chef podmínky

Head Chef policy details

  • Můžete znovu přihlásit kontakt, který jste předtím sami odhlásili.
  • Odhlášení neodstraní kontakt ze všech seznamů v účtu a nezabrání všem budoucím pokusům o znovu přihlášení.
  • Kontakt je možné znovu přihlásit s použitím přihlašovacího formuláře.
  • Single opt-in přihlášení nejsou dovolena.
  • Není možno posílat emaily bez CAN-SPAM tagů (anti spam politika)
  • Připomenutí ohledně CAN-SPAM tagů jsou vždy aktivní


Zjistěte více o podmínkách a pravidlech účtu:

Přečtěte si naše nejnovější články.

Il periodo più redditizio dell’anno è alle porte: non farti cogliere alla sprovvista 🔥

Iscriviti entro il 08/12 e ottieni uno sconto del 20% più una consulenza omaggio del valore commerciale di 200 euro.
Preparati a scoprire i segreti dell’email marketing e inizia a metterli in pratica con il tuo account di prova.