Bezplatný sledování emailů

Emailchef nabízí pro své uživatele bezplatný emailový sledovací systém pro všechny uživatele. Pokud chcete získat reálná a přesná data o svých emailových kampaních, vše co k tomu potřebujete je zaregistrovat se a začít používat naši platformu úplně zdarma.

Pro každý HTML newsletter, Emailchef bude sledovat všechny interakce, které příjemci udělají: jak z pohledu statistiky (procento nějaké události v porovnání s celkovým počte odeslaných emailů; ukázáno i s grafy) a adresu po adrese (kdo a kdy četl a kliknul nebo udělal nějakou jinou akci s vaším emailem).

Email marketing je vždy o pokusu a omylu, a o neustálém zlepšování: proto přesné analýzy všech relevantních metrik jsou zásadní pro porozumění úspěšnosti kampaně, a pro ohodnocení nových úprav (jako např. nový předmět, nová šablona, atd.).

Obzvláště díky našemu sledovacímu nástroji budete znát vše o:

Otevřeních.
Míra otevření je zásadní metrikou pro pochopení účinnosti vašeho předmětu, ale také o čase a dnu mailingu. Pokud mají otevření klesající křivku, můžete zkusit předělat svůj předmět nebo si zvolit jinou dobu pro odeslání.

Kliknutí.
Sledování, kolik kliků měli vaše odkazy, je potřebné když dojde na hodnocení efektivnosti vašeho pole akční pobídky. Např. pokud je míra prokliku nižší než očekáváno a proto míra konverze není dobrá, můžete zkusit přemístit akční pole do lepší pozice.

Odhlášení.
Evidentně, čím více lidí se odhlásí z vašeho emailového seznamu, tím více musíte znovu promyslet vaši strategii emailové kampaně. Rychlý nárůst odhlášení je jasným signálem toho, že vaši zákazníci ztrácí zájem o vaši komunikaci: a pak se musíte ptát sami sebe několik otázek.
Udělali jste nějakou konkrétní změnu v obsahu nebo vzhledu emailu? Lidem se to asi nelíbí. Změnili jste nějak zásadně počet odeslaných newsletterů? Moc lidí si nelibuje v záplavách emailů. Atd. …

Nedoručení.
Pokud je velké množství vašich emailů nedoručených (pokud bylo hodně vašich emailů odesláno na neexistující adresy), pak se obecná doručitelnost pravděpodobně sníží. Je proto důležité držet váš seznam čistý, vymazávat všechny špatné emailové adresy. Emailchef nabízí nástroj, s kterým to zvládnete automaticky za pár vteřin.

Stížnosti na spam.
Příjemci, kteří hodí vaši zprávu do spamového koše (takže je považují oficiálně za spam) mohou způsobit problémy, časem, může to vést ISP poskytovatele k tomu, že vás označí za jasného spamera. Samozřejmě pokud odesíláte jen na dvakrát potvrzené seznamy, tak se s tímto problémem nesetkáte.
Důležitou radou je vždy umístit odkaz pro odhlášení do zápatí newsletteru, a udělat celý proces odhlášení tak jasný, jak je to jen možné. S programem Emailchef je to možné během vteřin a pomůže to lidem, kteří se již jednoduše nezajímají o vaše emaily a rádi by se normálně odhlásili.

Přečtěte si naše nejnovější články.